Om LOU

By | 9 oktober, 2013

Lagen om Offentliga Upphandlingar är ett jävla skit, men nu har vi baxat den ända hit, för att parafrasera Kjell-Olof Feldts berömda ode till löntagarfonderna. Att LoU inte fungerar är något som knappast någon kan förneka. För att kort förklara: den som kräver minst för att göra något får jobbet. Det kanske kan verka vettigt, och den billigaste lösningen för oss skattebetalare. Men då låter man snålheten bedra visheten. I sin jakt på att få offentliga uppdrag så saltar många företag ner sina anbud rejält, med för sämre kvalitet som följd. Dålig kvalitet, som sedan innebär extra kostnader i slutändan.

Sedan är det ju också så att reglerna för LoU är närapå obegripliga. Visst ska vi ha tydliga regler, men det ska ju också helst vara möjligt att förstå dem också, och den som en gång tampats med LoU gör inte gärna om det, tro mig! Alla anbud som lämnas in ska i princip vara likadana, vilket ju är stolligt. Skälet till att det är så är att det ska bli enklare att jämföra dem, men det leder ju definitivt inte till kvalificerade anbud.

Att helt avskaffa LoU kan kanske låta drastiskt, men det är nog enda vägen. Inte så att jag menar att vi ska låta vilda västern råda, men att vi måste utarbeta ett nytt system från grunden, utan att över huvud taget titta på det byråkratiska haveri som går under namnet Lagen om Offentliga Upphandlingar. Vi är många som inser att något måste göras, tyvärr verkar inte våra politiker befinna sig bland dem!